Archive: Standard

НАРЕДБА № 41 ОТ 4 АВГУСТ 2008 Г

НАРЕДБА № 41 ОТ 4 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИТЕ НА АВТОМОБИЛИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И ЗА
УСЛОВИЯТА

Details

НАРЕДБА № 40 ОТ 14 ЯНУАРИ 2004 Г

40НАРЕДБА № 40 ОТ 14 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните
работи и Министерството на околната среда и водите

Details

НАРЕДБА№ 38 от 16.04.2004 г

НАРЕДБА№ 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за
придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за
провеждане на проверочните изпити

Details

НАРЕДБА № 37 ОТ 2 АВГУСТ 2002 Г

НАРЕДБА № 37 ОТ 2 АВГУСТ 2002 Г

НАРЕДБА № 37 ОТ 2 АВГУСТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА
ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА
ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ

Details