Регулировчик – полезна информация

Чл. 10.  
(1) Всяко лице, упълномощено да регулира движението по пътищата, наричано по-нататък “регулировчик”, носи задължителни отличителни знаци, по които участниците в движението лесно да го разпознават и добре да го виждат както през деня, така и през нощта. Той може да ползва регулировъчна палка и полицейска свирка, а когато регулира движението при строително-ремонтни работи на пътя – червен флаг.
(2) Сигнали на регулировчика са следните положения на тялото и ръцете му:
  1. дясна ръка, вдигната вертикално – означава “Внимание, спри!”; това не се отнася за онези водачи, които в момента на подаването на този сигнал, след като им е било разрешено преминаването, са толкова близо до регулировчика, че не могат да спрат, без да създадат опасност за движението; при подаване на този сигнал на кръстовище участниците в движението, които са навлезли в кръстовището, трябва да го освободят;
  2. ръка или ръце, протегнати хоризонтално встрани – след като е направил този жест, регулировчикът може да свали ръката или ръцете си. Сигналът означа:
  а) “Преминаването е разрешено” за водачите, които се намират срещу лявото или дясното рамо на регулировчика и ще преминат направо или ще завият надясно, както и на пешеходците, които искат да преминат пред гърдите или зад гърба на регулировчика;
Picture
  б) “Преминаването е забранено” за всички останали участници в движението;
  3. дясна ръка, протегната хоризонтално напред, означава:
  а) “Преминаването е разрешено” за водачите на пътни превозни средства, които се намират срещу лявото рамо на регулировчика, и за пешеходците, които искат да преминат зад гърба му;
  б) “Преминаването е забранено” за всички останали участници в движението.
Picture
(3) Освен сигналите, посочени в ал. 2, регулировчикът може да използва и допълнителни разбираеми жестове за даване на други указания и разпореждания на участниците в движението.

 

Category: