Разрешени максимални скорости

Разрешени максимални скорости

Категории\Скорост Населено място* Извън населено място Скоростен път Автомагистрала
А, A1 50 80 90 100
В. B1 50 90 120 140
С,C1 50 80 90 100
D, D1 50 80 90 100
BE, CE, DE 50 70 90 100
ADR 40 50 90 90
Т 50 50
М 45 45
Самоходни машини 40 40
При теглене с
– твърд буксир
– мек буксир
40
40
40
40
70
40
70
40**
Бавноходни ПС 30 30
Извънгабаритни ПС
– без съпровождане
– със съпровождане
40
40
40
50
70
40
70
40
* В жилищна зона скоростта е 20 km/h
** Забранено е навлизането на Автомагистрала. Излизането става с 40 km/h.

Глоби при превишаване на скоростта

Превишена скорост (km/h) Глоба (лв.) 
В населено място
Глоба (лв.)
Извън населено място
Глоба (лв.)
При обществен превоз на пътници и опасни товари
до 10 20 20 20
от 11 до 20 50 50 50
от 21 до 30 100 100 150
от 31 до 40 200 150 250
от 41 до 50 300 200 400
над 50 350 *
+50 лв. за всеки следващи 5 km/h над 50 km/h
300
+50 лв. за всеки следващи 5 km/h над 50 km/h
500 *
+50 лв. за всеки следващи 5 km/h над 50 km/h
* Три месеца лишаване от право на управление на МПС

 

 

Category: